NO 1 HOT SEARCH: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG SAU KHI CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ NANCY PELOSI ĐẶT CHÂN TỚI ĐÀI LOAN

NO 1 HOT SEARCH: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG SAU KHI CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ NANCY PELOSI ĐẶT CHÂN TỚI ĐÀI LOAN

Ngay sau khi bà Nancy Pelosi đặt chân xuống Đài Bắc, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã có tuyên bố chuyến đi này là “hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng” và “kiên quyết phản đối”, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền cùng sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Những động thái này giống như đùa với lửa và cực kỳ nguy hiểm, những người chơi với lửa sẽ bị bỏng.

Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tất cả những hậu quả phát sinh từ hành động này phải do phía Mỹ và các thế lực ly khai gánh chịu. Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy ngừng can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan và các công việc nội bộ của Trung Quốc.


Leave a Reply

Your email address will not be published.